Webbplats för litteraturkritik

Ledare

photo

Svenska snillen på världslitteraturens fjäll

Jari Olavi Hiltunen, 28.7.2018

Enligt Nobels bestämmelse bör litteraturpriset gå till verk som har ”det utmärktaste i idealisk rigtning”. Hur har snillena i Svenska Akademien tolkat detta i världslitteraturens bergmassiv? Svenska Akademien är Sveriges ledande kulturella aktör, ett samfund som är slutet och befriat från skatt. I styrelsen finns 18 medlemmar som åtnjuter stora privilegier fastän de inte lyfter…

Läs mera
photo

Kritiken och den individuella upplevelsens villfarelser

Maria Säkö, 12.7.2018

Konsten är föregripande. Borde kritiken föregripa ännu kraftfullare? På senare tid har kritiken varit den första att visa hur fenomen som uppfattats som privata eller enskilda visat sig vara samhälleligt betydelsefulla. Utmärkta exempel på det är frågor kring kulturell appropriering och sådant som rör klass och intersektionell feminism. De har inkluderats i samhällsdebatten just genom…

Läs mera
photo

Bland hot och möjligheter

Juha Itkonen, 24.5.2018

Vad är det viktiga? Kanske just det som världen  inte uppmuntrar barn eller vuxna till just nu: koncentration. Den som strider i dag strider mot telefonen. Så sa en tjugoårig kvinna, en fullvärdig medlem av generationen som  brukar kallas digitala infödda. Telefonen hade gett henne mycket: vänner, kärlek och framgång i yrkeslivet. I sitt jobb…

Läs mera
photo

På bokmässan kan man få det att slå gnistor

Ronja Salmi, 29.4.2018

”Vad tänker du göra för Helsingfors Bokmässa, Ronja Salmi?” I januari 2018 utnämndes jag till programchef för Helsingfors Bokmässa. Jag inledde uppdraget med att fråga. Vem är ansvarig? Kan vi träffas? Det där programmet, hur gick det? Kom publiken? Hur såg den ut? Fick ni feedback? Har ni siffror på detta? Hårddata? Vad har ni…

Läs mera
photo

Är det förkastligt att förfalska?

Sanna Nyqvist, 25.3.2018

För en författare finns inga entydiga kriterier för plagiat. Litterära förfalskningar är särskilt intressanta som kulturyttringar. På olika håll i Finland pågår som bäst rättegångar i ett mångförgrenat konstförfalskningsfall. En svetsare och amatörkonstnär från Lempäälä producerade schjerfbeckar och särestöniemin på löpande band, och konsthandlarna langade ut förfalskade konstverk till finländska hem. Proportionerna och vändningarna i fallet…

Läs mera
photo

Bokförläggandets emotioner

Ville Hytönen, 27.2.2018

Ett mindre förlag bygger på sin ägares personlighet, i de större finns fler ansikten och synvinklar. Jag tänker inte skriva om vikande försäljningssiffror, inte om marknadsföring eller tvångsmässigt råddande i kvantifierande litterära siffror. Jag tänker inte skriva så mycket om pris, om recensioner eller om bokhandlar eller om strukturella förändringar i bokbranschen. Allt det har…

Läs mera
photo

Radion, litteraturen och backhoppningen

Seppo Puttonen, 28.1.2018

  Förhållandet mellan litteraturen och radion skulle kunna liknas vid den finländska backhoppningen. Först slirade man råddhågat utför, sedan hoppade man högt, och för ett ögonblick flög man stolt och fri från tyngdkraftens realiteter, tills man landade i gropen.  Utvecklingen liknar den finska backhoppningens historia. Människans berättande, som började vi lägerelden, hittade – långt efter…

Läs mera
photo

"Jag har ju också spelat piano"

Suvi Oinonen, 21.12.2017

Suomen kirjailijaliitto, författarförbundet i Finland, fyllde 120 år i år. Finland har förändrats radikalt under de senaste decennierna, men förbundets främsta uppdrag – att förbättra författarnas ställning – är fortfarande detsamma. Särskilt utkomstfrågor har alltid legat i verksamhetens fokus. Jag har varit förbundets verksamhetsledare i ungefär åtta år, och under den tiden har jag hunnit…

Läs mera

Teksti ruotsiksi

Arkiv