Webbplats för litteraturkritik

Inhemsk prosa

photo
Kaj Hedman

Rafael Donner: Människan är ett känsligt djur

17.8.2018

Rafael Donners självbiografiska essä är egentligen inte per definition en helt sammanhängande text som bör kallas en essä utan snarare en samling existentiella och individuella texter som har en röd tråd. Rafael Donner är Jörn Donners yngst...

Läs mera
photo
Mio Lindman

Mirjam Tuominen: Stadier

27.7.2018

Det lilla svenska förlaget Eskaton har gett ut flera böcker av den finlandssvenska författaren Mirjam Tuominen (1913-1967). Tuominen rörde sig mellan prosan, lyriken och essäistiken, och är man intresserad av det sistnämnda kan man dyka in i d...

Läs mera
photo
Sofie Stara

Carina Karlsson: Algot

20.7.2018

”Båtsmän blir sällan särskilt gamla, men på den korta tid de lever hinner de göra illa ändå. Nog vet han det. Om sig själv också.” En av de mest läsvärda och välskrivna böcker som utkom på svenska i Finland år 2017 är utan tvivel...

Läs mera
photo
Carita Backström

Thomas Wulff: Otack är världens lön

29.6.2018

Så har den äntligen kommit, Otack är världens lön, den avslutande delen av Thomas Wulffs trilogi om orientalisten och revolutionären Ivar Lassy, en i det närmaste okänd finländare innan Wulff lyfte fram honom för tolv år sen. Historia kan ...

Läs mera

Inhemsk lyrik

photo
Robin Valtiala

Pentti Saarikoski: Tiarnia I-III

6.7.2018

Pentti Saarikoski (1937-1983) förtjänar att ständigt bli framtagen på nytt. Han står i vissa avseenden som en representant för sin generations politiska diktning, och kunde av den orsaken lätt bli förbisedd av senare tiders läsare som förkn...

Läs mera
photo
Jenny Wiik

Metha Skog: Gång

22.6.2018

Det finns ledtrådar överallt i Metha Skogs åttonde diktverk Gång. Ordlekar, musikaliska termer eller visuella knep att tolka. Jag var tvungen att slå upp vem Athanaël är som nämns på sidan 32, och kände till min förvåning igen musikstycke...

Läs mera
photo
Sofie Stara

Martina Moliis-Mellberg: 7 - prosalyrisk svit

1.6.2018

Ett skummande, mörkt vatten på pärmen omsluter Martina Moliis-Mellbergs andra prosalyriksamling 7. Havet är – hur kan man låta bli att säga det – en outsinlig källa för symbolik och poesi som behandlar mänsklig längtan och utsatthet, dr...

Läs mera
photo
Sunniva Ekbom

Sinéad Obrey: Fågeltanken

27.4.2018

Diktjaget rullar med orden som frambesvärjer mörker och rädsla. Sjukdom, lidande, död, brutalitet och sexualitet bottnar i en berusande sinnlig livskänsla i Sinéad Obreys diktdebut. Dikterna drabbar läsaren, som sugs in i det ungdomliga lidand...

Läs mera

Utländsk litteratur

photo
Elisabeth Nordgren

Hanna Krall: Hjärterkung

15.12.2017

Den polska författaren och journalisten Hanna Krall (född 1935 i Warszawa), som skrivit flera reportageböcker av vilka en del tidigare översatts till svenska, har med sin roman Hjärterkung, som översatts till svenska av Julian Birbrajer, relate...

Läs mera
photo
Barbro Enckell-Grimm

Mare Kandre: Pesthuset och andra pjäser

1.12.2017

ellerströms nyutgivna bok Pesthuset och andra pjäser innehåller fem enaktare i bokform, icke tidigare utgivna skådespel, skrivna av Mare Kandre (1962-2005).  Kandre gav under sitt korta liv ut romaner, noveller, prosalyrik och seriemagasin. Hon ...

Läs mera
photo
Ann-Christine Snickars

Franz Werfel: En kvinnas blekblå handstil

4.11.2017

1930-talet tränger sig på i nya och äldre berättelser, på film och i böcker. Hos oss ligger fokus på det som skedde med finländare som försökte hitta nytt liv och lycka i på andra sidan gränsen, i Sovjetkarelen. För många som ser filmen...

Läs mera
photo
Ylva Perera

Johannes Anyuru: De kommer att drunkna i sina mödrars tårar

13.10.2017

Vad är tid? Frågan är så stor att den löper en oerhörd risk att bli banal, men i Johannes Anyurus roman De kommer att drunkna i sina mödrars tårar ställs den inte som ett blaserat tankeexperiment, den är akut. Den handlar om hur människokr...

Läs mera

Facklitteratur

photo
Mia Österlund

Ebba Witt-Brattström: Kulturkvinnan och andra texter

13.7.2018

Hon sa: Det pågår ett krig. Stör inte. Det är slutstriden. Essäsamlingen Kulturkvinnan, inleds med en återkomst till den könsdialog som litteraturprofessorn och medieprofilen Ebba Witt-Brattström iscensatte i diktsviten Århundradets kärleks...

Läs mera
photo
Barbro Enckell-Grimm

Lydia Wistisen: Gångtunneln. Urbana erfarenheter i svensk ungdomslitteratur 1890-2010

8.9.2017

 ellerströms utgåva av Lydia Wistisens (f. 1984) doktorsavhandling Gångtunneln är en konsekvent genomförd vandring i svensk ungdomslitteratur från en tid då begreppet särskild litteratur för den generationen knappt var påtänkt, fram till ...

Läs mera
photo
Freja Rudels

Tatjana Brandt (red.): Korsstygn, rastplats. Om den finlandssvenska poesins belägenhet

14.7.2017

En utgångspunkt är en plats man lämnar när man börjar tänka, skriver Tatjana Brandt i antologin Korsstygn, rastplats. Om den finlandssvenska poesins belägenhet. Brandt är redaktör för antologin och bidrar med såväl en inledning till helhe...

Läs mera
photo
Ylva Larsdotter

Eva Borgström: Berättelser om det förbjudna. Begär mellan kvinnor i svensk litteratur 1900-1936

28.4.2017

Lesbisk kärlek och lesbiskt begär i svensk skönlitteratur är alltjämt ett tämligen outforskat och marginaliserat ämne inom litteraturvetenskapen. Men dessa nedtystade historier har börjat få komma till tals under senare år. I Finland är li...

Läs mera

Övrig litteratur

photo
Ann-Christine Snickars

Yvonne Hirdman: lent kändes regnets fall mot min hand medan barnen brann i Berlin

10.8.2018

” … lent kändes regnets fall mot min hand/ medan barnen brann i Berlin” – en formulerad kontrast som är obehaglig och frånstötande, en fras som kan väcka skuldkänslor, fastän vi som nu läser den inte ens var födda när andra vär...

Läs mera
photo
Kira Nalin

Åsa Moberg: Livet

1.8.2018

Livet, skriven av den svenska journalisten, översättaren och författaren Åsa Moberg (f.1947) är en mastig självbiografi, inte bara vad gäller omfånget. Texten är anspråksfull på ett irriterande men samtidigt skönt sätt. Befriande dels f...

Läs mera
photo
Barbro Enckell-Grimm

Paul Lafargue: Rätten till lättja

15.6.2018

Anslaget i Paul Lafargues lilla stridsskrift Rätten till lättja är precis rätt: meningar som bildar stigande kurvor, frågetecken och utropstecken som lämpliga haltpunkter. Frågor och påstridiga förklaringar. Tonfallet är tidstypiskt, Rätte...

Läs mera
photo
Barbro Enckell-Grimm

Viktoria Jäderling: Åh Lunargatan

18.5.2018

Novellsamlingen Åh Lunargatan är Viktoria Jäderlings (f. 1971) debutbok. På omslagsfliken står det att Jäderling arbetar som litteraturkritiker och tidskriftsredaktör.  Författaren är således välbekant med litteratur, litterära material ...

Läs mera

Teksti ruotsiksi

Arkiv