Webbplats för litteraturkritik
Webbplats för litteraturkritik

Ledare

photo

Den enskilda i gruppens grepp

Heta Pyrhönen, 30.12.2018

I böckerna 2018 koncentrerar sig nationens berättelser på barnens erfarenheter. Finlandia-juryns ordförande Heta Pyrhönen lyfter fram läsuppdragets toppar. ”Jag läser strax så märkvärdigt omärkligt och snabbt och utan att tänka efter så här / ska det också gå till, Angus. Du är det seende ögat och det hörande örat, du är väven som upptar lärdomens…

Läs mera
photo

Den litterära kulturens växande röststyrka

Johanna Osváth, 25.11.2018

  Den finska performativa och auditiva poesins historia är kort men särpräglad. Den första vågen i modern finsk scenpoesi landade på 1960-talet då undergroundrörelsen, som hade sina rötter i den amerikanska happening kulturen utmanade konstens gränser.  Under 1980-talet började man ägna sig åt scenuppföranden och inspelningar med en större regelbundenhet, men en tydlig andra våg…

Läs mera
photo

En resa som börjat bra

Kaila Holma, 14.10.2018

Just nu är det omöjligt – också i Finland – att undgå en av fransk litteraturs mest särpräglade författare. I Norden började det hela långt tidigare, redan på 1980-talet. Från Norge spreds det till de andra grannländerna, år 1991 och 1992 landsteg det i Finland, då W ou le Souvenir d’enfance och Espéces d’espaces gavs…

Läs mera
photo

Vi färdas inte ensamma

Ilmi Villacís, 30.8.2018

Finländarna är föregångare när det gäller läskompetens, men vi brottas ändå med samma problem som andra västländer. Vi får inte ta på oss skygglappar. Det sägs att man måste ta ett steg tillbaka för att kunna se det som ligger närmast. När jag deltog i ett seminarium om läskompetens i ett högsommarhett Köln i juli,…

Läs mera
photo

Svenska snillen på världslitteraturens fjäll

Jari Olavi Hiltunen, 28.7.2018

Enligt Nobels bestämmelse bör litteraturpriset gå till verk som har ”det utmärktaste i idealisk rigtning”. Hur har snillena i Svenska Akademien tolkat detta i världslitteraturens bergmassiv? Svenska Akademien är Sveriges ledande kulturella aktör, ett samfund som är slutet och befriat från skatt. I styrelsen finns 18 medlemmar som åtnjuter stora privilegier fastän de inte lyfter…

Läs mera
photo

Kritiken och den individuella upplevelsens villfarelser

Maria Säkö, 12.7.2018

Konsten är föregripande. Borde kritiken föregripa ännu kraftfullare? På senare tid har kritiken varit den första att visa hur fenomen som uppfattats som privata eller enskilda visat sig vara samhälleligt betydelsefulla. Utmärkta exempel på det är frågor kring kulturell appropriering och sådant som rör klass och intersektionell feminism. De har inkluderats i samhällsdebatten just genom…

Läs mera
photo

Bland hot och möjligheter

Juha Itkonen, 24.5.2018

Vad är det viktiga? Kanske just det som världen  inte uppmuntrar barn eller vuxna till just nu: koncentration. Den som strider i dag strider mot telefonen. Så sa en tjugoårig kvinna, en fullvärdig medlem av generationen som  brukar kallas digitala infödda. Telefonen hade gett henne mycket: vänner, kärlek och framgång i yrkeslivet. I sitt jobb…

Läs mera
photo

På bokmässan kan man få det att slå gnistor

Ronja Salmi, 29.4.2018

”Vad tänker du göra för Helsingfors Bokmässa, Ronja Salmi?” I januari 2018 utnämndes jag till programchef för Helsingfors Bokmässa. Jag inledde uppdraget med att fråga. Vem är ansvarig? Kan vi träffas? Det där programmet, hur gick det? Kom publiken? Hur såg den ut? Fick ni feedback? Har ni siffror på detta? Hårddata? Vad har ni…

Läs mera

Teksti ruotsiksi

Arkiv